Üzerime Bir Yük Yüklendi

Bey’at işi tamamlandıktan sonra Osman (r.a) halka hitâben şu konuşmayı yaptı:

“Ey insanlar! Üzerime bir yük yüklendi ve ben de bunu kabul ettim. Ama şunu biliniz ki ben kendiliğimden birşey icat edecek değilim. Ben, sadece öncekilerin yolunu izleyecek olan bir tâbîyim. Bilmenizi isterim ki Allah’ın Kitâbı’ndan ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Sünnet’inden sonra benim üzerimde üç hakkınız vardır:

1. Benden önceki zatların koymuş oldukları ve sizin de üzerinde icma ettiğiniz hükümlere tâbi olmam.

2. Hakkında hüküm ve rivayet bulunmayan konularda salâhiyetli kimselerle istişâre etmem.

3. Hak etmediğiniz ve gerekmediği müddetçe size elimi ve kamçımı kaldırmamamdır.

Unutmayınız ki dünya hayatı, süslenmiş ve insanlara sevdirilmiş çekici bir hayattır. Bunun içindir ki birçok kimse ona kapılmıştır. Sakın dünyaya güvenip meyletmeyiniz! Çünkü o kendisine güvenilebilecek birşey değildir. Şunu da biliniz ki dünya, kendisini terkedenler müstesna hiç kimsenin yakasını bırakmaz!” (Taberî, Tarih, IV, 422; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, III, 203-204)

%d bloggers like this: