Kolaylık Gösteren Cennet’e Girer

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Osman (r.a) bir kişiden arazi satın almıştı. Adam yavaş davranıyor, bir türlü gelip arazisinin parasını almıyordu.

Birgün Osman (r.a) o zâtla karşılaştı ve:

“–Niçin gelip de paranı almıyorsun?” diye sordu.

Toprak sahibi:

“–Sen beni aldattın, kiminle karşılaşsam beni ayıplıyor, aldandığımı söylüyor!” dedi.

Osman (r.a) hayretle:

“–Bu sebeple mi gelmiyorsun?!” diye sordu.

Satıcı:

“–Evet” dedi.

Osman (r.a):

“–O hâlde serbestsin, ister arazini al istersen paranı!” dedi.

Sonra da şöyle dedi:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

«Allah -azze ve celle-, satın alırken, satarken, borcunu öderken ve borcunu isterken kolaylık gösteren kişiyi Cennet’e koysun!» buyurdular.” (Ahmed, I, 58)