Cuma İçin Gusül Al!

Hilâfeti yıllarında birgün Ömer (r.a) Cuma hutbesi okurken Osman (r.a) Mescid’den içeri girdi. Onun Cuma namazına vaktinde gelmemesini doğru bulmayan Ömer (r.a), konuşmasını keserek namaza niçin vaktinde gelmediğini sordu. Osman (r.a) da o gün bir meşgalesi bulunduğunu, evine döndüğü zaman ezan okunduğunu, vakit geçirmeden çabucak abdest alıp geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ömer (r.a):

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in,

«Biriniz Cuma namazına gideceği zaman gusül abdesti alsın!» buyurduklarını bildiğin halde sadece abdestle yetindin öyle mi?” diye çıkıştı. (Buhârî, Cum`a 2, 5; Müslim, Cum`a 3, 4)

Diğer rivâyetlerden anlaşıldığına göre Osman (r.a) pazara gittiği için ge­cikmiş, ezanı işitince, hutbe dinlemenin faziletini, guslün faziletine tercih ederek gusletmeden sadece abdest alarak Mescid’e koşmuştur.

Cuma günü gusletmek sünnet kabul edilmiştir.

%d bloggers like this: