En Kıymetli Arsa

Peygamber Efendimiz’in zamanında Mescid-i Nebevî cemaate dar gelmeye başlamıştı. Rasûlullah (s.a.v):

“–Filan oğullarının hurma kurutma yerini kim satın alır? Allah onu mağfiret eylesin!” buyurmuşlardı.

Osman (r.a) hemen orayı satın alıp Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzurlarına çıktı ve:

“–Ben orayı satın aldım!” dedi.

Allah Rasûlü (s.a.v) de:

“–Orayı Mescid’imize bağışla, ecri senin olsun!” buyurdular.

Böylece Mescid-i Nebevî ilk defâ genişletilmiş oldu.[1][1] Bkz. Ahmed, I, 70; Nesâî, Cihâd, 44; Dârekutnî, IV, 196; Muhibbu’t-Taberî, II, 122; Semhûdî, I, 339.

%d bloggers like this: