Alırken Tart, Satarken Tart

Osman (r.a) birgün Minber’in üzerinde hutbe okurken şöyle buyurmuştur:

“‒Benû Kaynuka denilen yahudi kabilesinden kuru hurma alıyor ve belli bir kâr ile satıyordum. Bu durum Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kulağına ulaşınca bana:

«–Ey Osmân! Sattığın zaman ölçüyü tam yap, eksik verme; aldığın zaman da yine ölçüyü tam yap, fazla alma!» buyurdular.” (Bkz. Buhârî, Büyû’, 51; Ahmed, I, 62, 75)

Kul hakkı yememek için alış verişte her işi sağlam yapmalı, şüpheli ve eksik bir alan bırakmamalıdır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken mühim hususlardan biri de hem alırken, hem de satarken malı tartmaktır. Hatta satarken müşteriye malı biraz fazla vermek tavsiye edilmiştir. Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Tarttığınız zaman (müşterinin kefesini) biraz daha ağır bastırınız!” (İbn-i Mâce, Ticârât, 34)

%d bloggers like this: