O Gün Hidâyet Üzere Olacak

Kâ’b ibn-i Ucre (r.a) anlatıyor:

“Rasûlullah (s.a.v) birgün vukuu yaklaşmış olan bir fitneyi zikretmişti. O esnâda başı örtülü birisi yoldan geçti. Fahr-i Kâinât Efendimiz:

«–İşte şu giden, o gün hidâyet üzere olacak!» buyurdular.

Ben hemen sıçrayıp yanına vardım. Baktım o kişi Osman (r.a) imiş. Hz. Osman’ın bazularından tutup Rasûlullah (s.a.v)’in huzûruna gelerek:

«–O söylediğiniz zât bu mu?» dedim.

Allah Rasûlü (s.a.v) de:

«–Evet, o!» buyurdular.” (İbn Mâce, Mukaddime, 11/111)

%d bloggers like this: