Sonra Terâzi Kaldırıldı!

Ebû Bekre (r.a) anlatıyor:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) birgün:

«–İçinizde rüyâ gören var mı?» diye sual buyurdular.

Cemaatten biri:

«–Evet, ben bir rüyâ gördüm» dedi ve şöyle anlattı:

«–Sanki gökten inmiş bir terâzi vardı. Siz ve Ebû Bekir tartıldınız, Siz, Ebû Bekir’den ağır geldiniz. Ebû Bekir’le Ömer de tartıldı, Ebû Bekir ağır geldi. Sonra Ömer’le Osman tartıldı, Ömer ağır bastı. Sonra terâzi kaldırıldı!» dedi.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübârek çehrelerinde memnuniyetsizlik gördük.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 9/4634; Tirmizî, Rüyâ, 10/2288)

Rü­yâda gökten inen terâzi, Allah Rasûlü’nün Sünnet’i üzere de­vâm eden halifeliktir. Bu idâre bir müddet devam edecek ve Hz. Hasan’dan sonra kaldırılarak yerine saltanat gelecektir. Allah Rasûlü (s.a.v) herhalde rüyâdan bu mânâları anladıkları için ümmetinin durumuna üzülerek memnûniyetsizlik ızhâr etmişlerdir.

Lâkin hilâfeti sadece bu muhterem zâtlara hasredip sonrakilerin hiçbirini halîfe kabul etmemek doğru değildir. Zaman zaman Ömer ibn-i Abdülaziz (r.a) gibi Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in ha­lîfeliğine layık kıymetli zâtlar gelmiştir.

%d bloggers like this: