Şehîd Düşünceye Kadar…

Ashâb-ı kirâmdan bazıları:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte herhangi bir harbe katılacak olurlarsa mutlaka sebat etmek ve şehid düşünceye kadar savaşmak” üzere söz vermişlerdi. Bunlar Hz. Osman, Talha, Saîd ibn-i Zeyd, Hz. Hamza, Mus’ab ibn-i Umeyr (r.a) ve diğer bazı sahâbîlerdi. Onlar hakkında şu âyet-i kerime nâzil oldu:

“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (el-Ahzâb, 23) (Zemahşerî, V, 39)

Nitekim Huneyn’de Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in etrâfı Hevâzin müşrikleri tarafından sarıldığında; Hz. Osman, Hz. Ali, Ebû Dücâne ve Eymen ibn-i Ubeyd (r.a), Allah Rasûlü’nün önünde kahramanca çarpışarak O’nu müdâfaa etmişlerdi. (Vâkıdî, III, 902)

%d bloggers like this: