Osman Daha Hayırlıdır

Amr ibnü’l-Âs (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) topluluk içerisinde kalblerini kazanabilmek için yüzünü ve sözünü insanların en şerlilerine çevirirlerdi. Bir keresinde bana bakarak konuştukları için kendimi kavmin en hayırlısı zannedip:

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben mi daha hayırlıyım yoksa Ebû Bekir mi?» diye sordum.

Allah Rasûlü (s.a.v):

«–Ebû Bekir.» buyurdular. Bu kez:

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben mi daha hayırlıyım, yoksa Ömer mi?» dedim.

«–Ömer.» buyurdular.

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben mi daha hayırlıyım, yoksa Osman mı?» dedim.

«–Osman.» buyurdular.

Bir kişiyi daha sorduğumda Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) benden yüz çevirdiler. O zaman ben pişman olarak hiç soru sormamış olmayı istedim.” (Tirmizî, Şemâil, s. 25; Heysemî, IX, 15)

%d bloggers like this: