İkinci Hicret

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Habeşistan’dan dönen müslümanlar, müşriklerin zulmünün tüm şiddetiyle devam ettiğini görünce, tekrar Habeşistan’a gitmeye karar verdiler.

Osman (r.a), hareket etmeden önce Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e:

“–Ya Rasûlullah! Bir defa hicret ettik. Bu, Necâşî’ye ikinci hicretimiz oluyor. Ancak Siz bizimle değilsiniz!” dedi.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona:

“–Siz Allah’a ve bana hicret eden kişilersiniz. Bu iki hicretin tamamı sizindir ve karşılığını da alacaksınız!” buyurdular.

Bunun üzerine Osman (r.a):

“–Öyleyse bu bize yeter ya Rasûlullah!” dedi. (İbn Sa’d, I, 207)