İkinci Hicret

Habeşistan’dan dönen müslümanlar, müşriklerin zulmünün tüm şiddetiyle devam ettiğini görünce, tekrar Habeşistan’a gitmeye karar verdiler.

Osman (r.a), hareket etmeden önce Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e:

“–Ya Rasûlullah! Bir defa hicret ettik. Bu, Necâşî’ye ikinci hicretimiz oluyor. Ancak Siz bizimle değilsiniz!” dedi.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona:

“–Siz Allah’a ve bana hicret eden kişilersiniz. Bu iki hicretin tamamı sizindir ve karşılığını da alacaksınız!” buyurdular.

Bunun üzerine Osman (r.a):

“–Öyleyse bu bize yeter ya Rasûlullah!” dedi. (İbn Sa’d, I, 207)

%d bloggers like this: