Allâh’tan Başka Kimseye Secde Etmem!

Habeşistan’a varıp da Necâşî’nin huzûruna çağrıldıklarında, Hz. Osman (r.a) başını eğmeden girdi.

Necâşî:

“–Niçin bana secde etmedin?” diye sordu.

Hz. Osmân (r.a) da:

“–Ben Allâh’tan başka kimseye secde etmem!” cevâbını verdi. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 494)

%d bloggers like this: