Habeşistan Yollarında

Mekkeli müşriklerin mü’minlere revâ gördüğü baskı ve işkenceler zirveye çıkıp çekilmez bir hâl alınca, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashabına Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etti. Osman (r.a), evini yurdunu terk ederek ilk grupla birlikte Habeşistan’a doğru yola çıktı. (İbn Hacer, el-İsâbe, II, 462)

%d bloggers like this: