En Güzel Çift

Osman (r.a) çok güzel bir zât idi. İnsanlar ondan daha güzel ne bir erkek ne de bir kadın görmüşlerdi.

Rasûlullah (s.a.v), çok sevdiği Üsâme bin Zeyd’i, çocukken bir kap yemekle Hz. Osman’ın evine göndermişti.

Küçük çocuk eve girdiğinde Hz. Rukıye oturuyordu. Üsâme bu iki güzel insan karşısında kendini alamayarak bir Hz. Osman’a bir de Rukıye’ye bakmaya başladı.

Sonra Peygamber Efendimiz’in yanına döndü. Allah Rasûlü (s.a.v):

“–Yanlarına girdin mi?” diye sordular.

Üsâme (r.a):

“–Evet” dedi.

Âlemlerin Fahr-i Ebedîsi:

“–Peki, onlardan daha güzel bir çift gördün mü hiç?” buyurdular.

Üsâme (r.a) da:

“–Hayır, yâ Rasûlallah!” cevâbını verdi. (Bkz. Heysemî, IX, 80; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 150)

%d bloggers like this: