Aslâ Dönmem

May 21, 2016 in Hz. Osman (r.a)'dan 111 Hayat Ölçüsü

Hz. Osman (r.a) müslüman olduğunda, amcası Hakem bin Ebü’l-Âs onu yakalayıp bağladı.

“–Sen atalarının dîninden dönerek yeni bir dîne mi girmek istiyorsun? Yemîn ederim ki, sen bu yeni dînden dönmedikçe bağlarını çözmeyeceğim!” dedi.

Osman (r.a) da büyük bir îman celâdeti gösterdi ve:

“–Allah’a yemin ederim ki, dînimi ebediyyen terk etmem, İslâm’dan kesinlikle ayrılmam!” dedi.

Hakem, Hz. Osman’ın bu gâyet ciddî tavrı karşısında ümîdini yitirdi ve yeğeninin yakasını bıraktı. (İbn Sa’d, III, 55; Kandehlevî, Hayâtu’s-sahâbe, I, 276)