MEKKE-İ MÜKERREME / Ey Uykudakiler! Kalkın!

Osmân ibn-i Affân (r.a) ile Talha bin Ubeydullah (r.a), Zübeyr ibn-i Avvâm (r.a)’ın peşinde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerine vardılar. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onlara İslâm’ı arzettiler, Kur’ân okudular, İslâm’daki hakları haber verdiler ve Allah Teâlâ’nın kendilerine nice ikramlarda bulunacağını vaad ettiler. Onlar da îmân edip tasdikte bulundular.

Osman (r.a) şöyle dedi:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben Şam’dan yeni döndüm. Maân ile Zerkâ arasındayken, uyku ile uyanıklık arasında olduğumuz esnâda bir münâdî bize:

«–Ey uykudakiler! Kalkın! Çünkü Ahmed Mekke’de zuhûr etti!» diye nidâ etti.

Buraya geldiğimizde Siz’in peygamber olduğunuzu öğrendik.”

Hz. Osman’ın İslâm’a girişi eskidir, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Dâru’l-Erkam’a girmelerinden evveldir. (İbn-i Sa’d, III, 55)

%d bloggers like this: