7. Fitnelerden Kaçmak Dindendir

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Çok sürmez (öyle fenâlıklar meydana gelecek ki) bir müslümanın en hayırlı malı, kendi dînini fitnelerden selâmete çıkarmak için dağ başlarında gezdirip (birikmiş) yağmur suyu başlarında güttüğü davarları olacaktır.” (Buhârî, Îmân, 12)

Şerh:

Fitnelerden kaçmak, dindendir, îmândandır.

Fitneyi ortadan kaldırmaya gücü yetmeyen kimse için uzlet daha faziletlidir. Fitne olmadığı zamanlarda ise günaha düşme korkusu olmayanlar için insanlara karışmak daha hayırlıdır. Zira bunda cemaate devam etmek, müslümanların karaltısını çoğaltmak, muhtaçlara yardım etmek, hasta ziyâretinde bulunmak, cenâze teşyî etmek, selâmı yaymak, emr bi’l-mâruf ve nehy ani’l-münker, iyilik ve takvâda yardımlaşmak gibi faydalar vardır.

%d bloggers like this: