Lohusa İken Vefât Eden Kadının Cenâze Namazı

Semüre bin Cündeb (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Bir kadın lohusalığında vefât etti. Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) namazını kıldılar. (Kılarken de bedeninin) ortası hizâsında durdular. (Buhârî, Hayz, 29)

Şerh:

Vefat eden kadın Ümmü Ka’b el-Ensâriyye (r.a) idi. Vefât eden kişi erkek olursa, namazı kılan imâm veya münferid, cenâzenin göğsü hizasında durur. Kadın olursa, göğsü hi­zasında mı, yoksa ortası hizâsında mı durmanın daha faziletli olduğu hu­sûsunda ihtilâf vardır. İkinci görüşte olanların delili bu hadîstir.

***

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“Ben, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in zevcesi olan teyzem Meymûne (r.a)’dan işittim: Bazen öyle olurmuş ki, o hayızlı bulunur, namaz kılmaz ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in secde yerinin hizâsında uzanıyor olurmuş. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) seccâdesi üzerinde namaz kılarlarken, secde ettikleri vakit elbiselerinin bazı yerleri Hz. Meymûne’ye dokunurmuş.” (Buhârî, Hayz, 27)

Şerh:

Burada maksad, namaz kılanın önünde hanımı uzanıyorsa, bunun namaza bir zarar vermediğini ve âdet hâlindeki kadının necis olmadığını anlatmaktır. Nitekim yukarıdaki hadîste de kadının cenâzesine doğru namaz kılınabileceği ve lohûsanın necis olmadığı anlaşılmıştı.

Âdetli kadın kirli sayılsaydı, Allah Rasûlü (s.a.v) namaz kılarken elbiselerinin ona dokunmamasına dikkat ederlerdi.

Yer darlığı gibi bazı sebeplerle namaz kılanın önünde kalan kişinin, yüzünü namaz kılana doğru dönmemesi gerekir. Zira insan yüzüne ve ateşe karşı namaz kılmak mekruh görülmüştür.

Kişiyi kibre ve azgınlığa götürecek renkli ve pahalı seccâdeler yerine mütevâzı yaygılar üzerinde namaz kılmak daha uygundur. İpekten dokunan seccâler üzerinde namaz kılmak ise mekruhtur.

%d bloggers like this: