İfâda Tavâfı’ndan Sonra Âdet Gören Kadın

Hz. Âişe (r.a) Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e:

“‒Yâ Rasûlallâh! Safiyye bint-i Huyey (r.a) âdet gördü” dedi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

“‒Sakın bizi (yolumuzdan) alıkoymasın! Tavâf-ı İfâda’yı sizinle beraber yapmadı mı?” buyurdular.

Vâlidelerimiz: “Evet, yaptı!” deyince:

“‒Öyleyse yola çıkın!” buyurdular. (Buhârî, Hayz, 27)

Şerh:

Bu hâl hac sonrası Mekke’den Medine’ye dönüleceği esnâda meydana gelmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, İfâda Tavafı, haccın rükünlerinden biridir. Bunu edâ etmeyen âdetli kadın temizleninceye kadar bekler, tavaf etmedikçe de bu tavaf, uhdesinden düşmez. Ziyâret Tavâfı da denen bu tavâfı yaptıktan sonra âdet gören kadın ise haccını tamamlamış olur ve Vedâ Tavâfı’nı yapmadan Mekke-i Mükerreme’den ayrılıp beldesine gidebilir.

%d bloggers like this: