Hayız Günleri Hâricindeki Sarılık ve Bulanıklık

Ümmü Atıyye (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Biz (Peygamber [s.a.v] Efendimiz zamanında, kandaki) sarılığı ve bulanıklığı hiçbir şey addetmezdik (yâni namaza mâni saymazdık).” (Buhârî, Hayz, 25)

Şerh:

Hayız günleri hâricinde kanın bu renkleri kastediliyor. Yoksa hayız günlerinde kan ne renkte olursa olsun hayz kanıdır. Ebû Dâvud’un rivayetinde “Temizlikten sonra” kaydının bulunması da buna delildir.

Cumhur, sarılık ve bulanıklığın, hayız günlerinde hayız sayıldığı, bunun dışındaki günlerde hiçbir şey olmadığı görüşündedir.

%d bloggers like this: