Hayız Elbisesini Giymiş Kadınla Aynı Yatakta Uyumak

Ümmü Seleme (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ile aynı kadife örtü altında iken hayız oldum. Yavaşça sıyrılıp örtüden dışarı çıktım, hayza mahsûs elbi­semi alıp giydim. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):

«‒Hayız mı oldun?» diye sor­dular. Ben: «Evet» dedim. Bunun üzerine beni çağırdılar ve kendileriyle birlikte o saçaklı kadife örtünün içine dâhil ettiler.”

Kızı Zeyneb (r.a) şöyle der:

“Annem Ümmü Seleme’nin bana haber verdiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) oruçlu olduğu hâl­de onu öperlermiş.”

Ümmü Seleme (r.a) şöyle devam eder:

“Ben, Pey­gamber (s.a.v) Efendimiz’in kullandığı aynı kaptan su alarak cünüplükten yıkanırdım.”(Buhârî, Hayz, 21)

Şerh:

“Hayza mahsûs elbise” ifâdesiyle iki şe­y kastedilmiş olabilir: Birisi, kadının hayız kanı geldiği zaman tutunduğu bez, diğeri de bu bezden ayrı olarak normal zamanda giydiğinden başka bir elbise.


 

%d bloggers like this: