Hayız’dan Guslederken Kadının Saçlarını Taraması

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Vedâ Haccı’nda Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlikte ihrâma girdim. Ben Temettü’ haccına niyet etmiş olup hedy (yani kurban) sevk etmeyenlerden biri idim.”

Hz. Âişe (r.a) âdet gördüğünü, Arefe gecesi girinceye kadar temizlenemediğini söyledi. O gece:

“‒Yâ Rasûlâllâh, işte bu gece Arefe gecesidir. Ben ise hacla birlikte umre yapmaya da niyet etmiştim?” dedi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) de ona:

“‒Yıkanmak üzere saçlarını çöz, taran, umrenden vazgeç!” buyurdular.

Hz. Âişe (r.a) der ki:

“‒Ben de öyle yaptım. Haccı edâ ettikten sonra Hasbe gecesi (yâni Muhassab da bulunduğumuz gece, Efendimiz [s.a.v], kardeşim) Abdu’r-Rahmân’a emrettiler. O da evvelki başladığım umrenin yerine yeni bir umreyi bana Ten’îm’den edâ ettirdi.”(Buhârî, Hayz, 15)

Şerh:

Muhassab, Mekke ile Minâ arasında bir yerdir. Teşrik günlerinden (bayramın dördüncü günü bittikten) sonraki ge­ce orada geçirilir. Bura­ya “Hayfu Benî Kinâne” de denilir.

Ten’îm, Harem’in hâricinde Mekke’ye bir fersah (takriben 7 km) mesafede bir yerdir. Mekkeliler’in üç Mîkât’ından biridir. Orada Âişe Mescidi denilen bir de mescid vardır.


 

%d bloggers like this: