Hayız Bitince Nasıl Gusledilir?

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“(Ensâr’dan) bir kadın, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e hayızdan sonra nasıl gusledeceğini sordu. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ona nasıl yıkanacağını târîf ettiler ve:

«‒Sonra bir tutam misk al da onunla temizlen!» buyurdular.

Kadın:

«‒Onunla nasıl temizleneyim?» diye sorunca Efendimiz (s.a.v):

«‒Sübhânallâh, temizlen işte!» buyurdular.

Bunun üzerine kadını tutup kendime doğru çektim ve:

«‒Kanın izince gezdir.» dedim.”(Buhârî, Hayz, 13)

Şerh:

Hastalığı biten kadının miske bulanmış bir yün veya bez parçasıyla temizlenmesi, sonra her tarafını güzelce yıkayıp iyice ovalaması isteniyor ki böylece hem temizlik yapılmış hem de kan değen yerlere güzel koku sürülerek geri kalan kötü kokunun izâlesi sağlanmış olur.

Allah Rasûlü (s.a.v) bunu anlatırken, kemâl-i hayâdan mübârek yüzlerini yana çevirmişlerdir.

Hastalığından temizlenen bir müslüman, namaza yönelecektir. Namazda ise tertemiz olmak şarttır. Güzel koku kullanmak da sünnettir. Bir de insanın yanından hiç ayrılmayan melâike-i kirâm hazarâtı vardır. Onları rahatsız etmemek için güzelce temizlenip kokulanmak, rahatsız edici kan kokusundan kurtulmak îcâb etmektedir.

%d bloggers like this: