Müstehâza’nın İ’tikâfı

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Peygamber (s.a.v) Efendimiz’le birlikte hanımlarından biri istihâza hâlinde ve ka­nı gelirken i’tikâfa girdi. Bazen kanının akmasından dolayı al­tına bir leğen koyduğu da olurdu.”(Buhârî, Hayz, 10)

Şerh:

İstihâza, hayız müddetinin en fazlası olan on gün geçtikten sonra kanın kesilmeyip devam etmesine denir. Bu, özür kanıdır. Böyle olan kadına da müstehâza denir.

Hayızlı kadının mescide girmesi caiz değil ise de, bu hadîslerden, istihâzalı kadının, mescidi kirletmeyeceğinden emin olduğu takdirde i’tikâf yapmasının bile caiz olduğu anlaşılır.

Hadesi devamlı olan özürlü kimseler hakkındaki hükümler, istihâzalı kadının hükümlerine kıyâs edilmiştir.

%d bloggers like this: