Hayızlı Kadının Kucağına Yaslanıp Kur’ân Okumak

Hz. Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Ben hayızlı iken, Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) (mübârek) başlarını kucağıma yaslar, sonra Kur’ân okurlardı.”(Buhârî, Hayz, 3)

Şerh:

Bu ve devamındaki rivâyetlerle, Arapların hayızlı kadınlar hakkındaki yahûdilerden aldıkları bâtıl îtikâdları yıkılarak onlar hakkındaki şer’î hükümler beyân edilmektedir.

%d bloggers like this: