Gusül Ne Zaman Gerekir?

September 17, 2016 in Buhârî'de Temizlik

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“(Erkek, kadının) dört şûbesi arasına oturup da hafifçe zorlayınca, (her ikisine de) gusül vacip olur.”(Buhârî, Gusül, 28)

Şerh:

Gusül için inzâlin gerçekleşmesi, yani boşalıp meninin akması şart değildir. Erkeğin sünnet yeri kaybolduğunda iki tarafa da gusül gerekir.