İnsan Cünüp İken Uyuyabilir mi?

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur:

Ömer bin Hattâb (r.a), Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’e:

«‒Birimiz cünüp iken uykuya varabilir mi?» diye sordu.

Efendimiz (s.a.v):

«‒Evet. Herhangi biriniz abdest aldıktan sonra (canı isterse) cünüp iken de yatsın!» buyurdular.”(Buhârî, Gusül, 26)

Şerh:

Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) cünüp olduğu hâlde uyumak istediklerinde, edep yerlerini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alırlardı.”(Buhârî, Gusül, 27)

Cünüp olunca hemen yıkanmak farz değildir. Ancak tehir edilirse, sonraki namazın vaktini daraltabileceğinden hemen gusletmek efdaldir.

Mezhep imamlarından Evzâî, Ebû Hanîfe, Muhammed, Mâlik, Şafiî, Ahmed bin Hanbel, İshâk bin Râhûye, Abdullah bin Mübarek ve daha başkaları (r.a), cünüp insanın uyumak istediğinde abdest alması gerektiği görüşündedirler.

Bazıları da hadîs-i şerîfte emredilen abdestten kastın, kirlenen eller ile edep yerlerini yıkamak olduğunu söylemişlerdir.

Cünüp olan kimsenin abdest almadan uyumasında bir beis görmeyenler de vardır. İmâm Sevrî, İbnü’l-Müseyyeb, Ebû Yûsuf gibi. Bunların delilleri, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in abdest almaksızın uykuya vardığına dâir olan diğer hadîslerdir.

 

%d bloggers like this: