İnsanların Yanında Guslederken Perde Kullanmak

September 17, 2016 in Buhârî'de Temizlik

Ümmü Hânî bint-i Ebî Tâlib (r.a) şöyle buyurur:

“Mekke fethi senesi Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in yanına gittim. Baktım yıkanıyorlar. Fâtıma (r.a) da kendilerini setrediyor, bir perdeyle örtüyor. (Selâm verdim.) Efendimiz (s.a.v):

«‒Bu (kadın) kimdir?» diye sordular.

«‒Benim, Ümmü Hânî» cevabını verdim.”(Buhârî, Gusül, 21)

Şerh:

Guslederken insanların gözlerinden gizlenmek îcâb eder.

Kişi, bir zarûret olmaksızın avret yerini kimseye gösteremez. Aynı şekilde zaruret olmaksızın kimsenin avret yerine bakamaz. Âlimler, peştamalsız hamama giren kimsenin şâhitliğinin kabul edilmeyeceği husûsunda ittifak etmişlerdir.

Arada bir perde varsa, kişi, mahremlerinden bir hanımın yanında gusledebilir.