Saçları Hilallamak

September 17, 2016 in Buhârî'de Temizlik

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) cenâbetten (çıkmak için) yıkanacakları vakit evvelâ ellerini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alırlardı. Sonra gusle başlarlardı. Sonra saçlarını elleriyle hilallardı. Nihâyet derisinin iyice ıslandığına kanâat getirince başlarının üzerine üç kere su dökerlerdi, sonra da bütün vücutlarını yıkarlardı.”(Buhârî, Gusül, 15)

Şerh:

Derinin iyice ıslandığına kanaat getirinceye kadar parmakları saç ve sakalların arasına sokarak güzelce ovalamak gerekir.