Kişinin Hanımıyla Birlikte Gusletmesi

September 17, 2016 in Buhârî'de Temizlik

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’le ben bir kaptan guslederdik. Bu kap da Ferak denilen bir kap idi.”(Buhârî, Gusül, 2)

Şerh:

Ferak, takriben 9 litre su alan bir kaptır.

Kişi, hanımıyla birlikte aynı kaptan gusül abdesti alabilir.