Abdestli Yatmanın Fazîleti

Berâ bin Âzib (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bana şöyle buyurdular:

«Yatağına vardığında önce namaz abdesti gibi bir abdest al! Sonra sağ tarafına uzanıp:

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

“İlâhî, kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana bıraktım. Sırtımı Sana dayadım. Çünkü ümîdim de Sen’dedir, korkum da Sen’dendir. Sen’den sığınacak yer varsa o da yine Sen’sin! Sen’den kurtulacak yer varsa yine Sen’sin! İlâhî, indirdiğin Kitâb’ına, gönderdiğin Peygamber’ine îmân ettim!” de!

Şâyed o gece ölecek olursan fıtrat, yâni İslâm üzere ölürsün. Bunlar o günkü en son sözlerin olsun!»

Bu sözleri Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzûrunda tekrâr ettim. اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَcümlesinden sonra وَرَسُولِكَ dedim. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

«‒Hayır, وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» buyurdular.”(Buhârî, Vudû’, 75)

Şerh:

Bu hadîs-i şerîften, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den gelen dua ve zikirlerin lafızlarını aynen muhâfaza etmek gerektiği anlaşılıyor.

Yatmadan evvel abdest alıp duâ etmek menduptur, müstehaptır, yani teşvik edilen güzel bir davranıştır. Çünkü uyuduğunda insanın rûhu alınacaktır. Tekrar iâde edilip edilmeyeceği de meçhuldür. Bir mü’min akşam abdestli olarak ve bu duaları okuyarak uyur, rûhunu temiz bir şekilde gönderir de o gece ölürse İslâm fıtratı üzere îmanla vefât etmiş, dünyadaki işlerini, abdest ve dua gibi en faziletli amellerle sona erdirmiş olur.

Abdestli uyuyan kişinin rüyâlarının daha sâdık olacağı ve şeytanın uykusunda kendisiyle oynamasından korunacağı da ifade edilir.

Sağ tarafa yatmak sünnettir. Efendimiz (s.a.v) her işte sağdan başlamayı ve sağı tercih etmeyi severlerdi.

Efendimiz (s.a.v), uyurken Allah -teâlâ ve tekaddes- Hazretleri’ni zikretmeyi, son sözümüzün de zikrullah olmasını tavsiye buyuruyorlar.

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in tavsiye ettikleri bu dua, bir nevi îmân tazelemektir. Uykudan evvelki nefeslerin dünyadaki son nefeslerimiz olması ihtimâline karşı îmân esaslarını yeniden hatırlamamızın istenmesi, îmân ile ölebilmenin insan için ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermeye kâfidir.Son sözü, îmân esaslarının tekrârı olan insanın, Allah’ın rahmet ve mağfiretine nâil olacağı, Cehennem’den kurtularak Cennet’e ilk girenlere katılacağı da müjdelenmiştir.

%d bloggers like this: