Misvak Kullanmak

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in yanına vardım. Ellerindeki bir misvâk ile dişlerini temizlediklerini ve ağızlarında misvâk olduğu halde öğürür gibi «Ö’, ö’» dediklerini gördüm.”(Buhârî, Vudû’, 73)

Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) dişlerini temizlemekle kalmaz, dilinin üstünü de temizlerdi. Misvak boğazına doğru gidince de tabiî olarak öğürme sesi çıkarmışlardı. Sahâbî de o esnâda kendilerini görmüştü. Bu rivayet, Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’in ağız temizliğini ne kadar tafsilatlı ve sağlam yaptıklarını göstermektedir.

***

Huzeyfe (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) gece kalkınca mübarek ağızlarını misvâkla ovarlardı.”(Buhârî, Vudû’, 73)

Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ağız temizliğine çok ehemmiyet verirler ve ümmetine de bunu tavsiye ederlerdi. Her namazdan önce dişlerini misvakla temizledikleri gibi akşam yatarken, gece kalkınca, dışardan evlerine girince ve bir şeyler yiyince de hemen dişlerini misvaklar veya suyla güzelce yıkarlardı.

Abdest ve gusül alırken ağız ve burnun güzelce yıkanıp temizlenmesi de bu temizliğin ehemmiyetini ortaya koymaktadır.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in gece gündüz devamlı yaptıkları bir fiil olduğu için misvakla ağız temizlemek sünnet-i müekkededir. Allah Rasûlü (s.a.v), son nefeslerini verirken dahî dişlerini misvaklamışlardır.

İmâm Evzâî (r.a), “Misvak, abdestin yarısıdır” buyurmuştur.

Yanında misvâğı olmayan da hiç değilse parmaklarıyla dişlerini ovmalıdır.

 

%d bloggers like this: