Elbiseye Tükürük ve Balgam Değerse

September 17, 2016 in Buhârî'de Temizlik

Enes (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) (namazda iken) tükrüğünü elbisesiyle sildiler.”(Buhârî, Vudû’, 70)

Şerh:

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) rastgele yerlere tükürmeyi yasaklamışlardı. Namazda tükürmek mecburiyetinde kalıp o esnâda mendil bulamayınca tükürüğünü elbisesinin ucuyla silmek zorunda kaldılar. Böyle yapmak, yere tükürmeye veya tükürükle meşgul olarak namazın huzûrunu kaçırmaya nazaran daha hafif bir davranıştır.

Tükürük, sümük ve balgamın temiz olduğu, namaza mânî bir necâset olmadığı husûsunda âlimler ittifak etmişlerdir. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in tükürüğünün her tayyibden atyeb, her tâhirden atharolduğuna şüphe yoktur. Yani O’nun tükürüğü her zaman için bütün hoş şeylerden daha hoş ve bütün temiz şeylerden daha temizdir. Diğer insanlara gelince, temiz ağızdan çıkan temizdir. İçki içen kimsenin içtiği esnâda ağzından çıkan ile ağzı yaralı ve irinli olan kimsenin tükürüğü necistir.