Durgun Suya Pislik Düşerse

Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiştir:

“Hiç biriniz, akmayan durgun suya bevl ettikten sonra ondan (su alıp) yıkanmasın!”(Buhârî, Vudû’, 68)

Şerh:

Durgun suya bevletmek, yasaklanmıştır. Hadis-i şerif, “Durgun suya bevletmeyin!” mânâsınadır. Nitekim bu mânâda başka rivayetler de mevcuttur. Yoksa “bir kişi durgun suya bevlederse artık oradan su alıp gusletmesin” mânâsına değildir.

Kir taşımayacak seviye büyük bir su olmadığı müddetçe, içine necâset karışan suyla abdest ve gusül alınmaz.

%d bloggers like this: