Birinin Yanında Tuvalet Yapmak

Huzeyfe bin Yemân (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlikte yürüyorduk. Bir kavmin duvar arkasındaki süprüntülüğüne vardılar ve herhangi birinizin ayakta duruşu gibi ayakta durarak tuvalet yapmaya başladılar. Ben kendisinden uzaklaşmak istedim. Bana işaret ettiler. Yanlarına vardım ve işlerini bitirinceye kadar (kendilerini gizlemek için) arkalarında durdum.” (Buhârî, Vudû’, 61)

Şerh:

Efendimiz (s.a.v) küçük abdest bozarlarken ön taraflarına duvarı almış, arka taraflarına da yakın sahâbîsi Huzeyfe (r.a)’ı siper edinerek insanların gözünden gizlenmişlerdi.

Bu hadisten, kişinin zaruret hâlinde edep yerlerini göstermeden arkadaşının yanında küçük abdest bozabileceği anlaşılıyor. Büyük abdest bozarken avret yeri iki taraftan da açıldığı için bunu birinin yanında yapmak zordur. Dolayısıyla büyük abdest bozarken kimsenin görmediği bir yere gitmek gerekir.

Efendimiz (s.a.v) normalde uzak bir yere gider ve insanların nazarından gizlenirlerdi. Ama bu sefer müslümanların maslahatlarıyla meşgulken vakit uzamış, uzaklara gitmeye zaman kalmamıştı. Bu sebeple câiz olan bir davranışa yöneldiler.

Allah Rasûlü (s.a.v) burada ayakta abdest bozmuşlardır. Bunun sebebi oturarak abdest bozmaya şartların müsait olmaması ve ayakta tuvalet yapmanın da câiz olduğunu göstermektir. Kişi üzerine necâset sıçratmadığı müddetçe zaruret hâlinde ayakta da abdest bozabilir. Ancak Efendimiz (s.a.v)’in âdetleri küçük abdestlerini de umumiyetle oturarak bozmaları idi. Çünkü tuvaleti oturarak yapmak, hem avret mahallini örtmek, hem de idrardan korunmak açısından daha münasiptir.

 

%d bloggers like this: