Çocukların İdrarı

Ümmü Kays bint-i Mıhsân (r.a), Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e henüz yemek yemeyen (yâni süt emen) küçük bir oğlunu getirmişti. Allah Rasûlü (s.a.v) çocuğu kucaklarına oturttular. Çocuk Efendimiz (s.a.v)’in elbisesine bevletti. Allah Rasûlü (s.a.v) su isteyip elbisenin üstüne azar azar döktüler, onu yıkamadılar. (Buhârî, Vudû’, 59)

Şerh:

Yani hafif yıkamakla iktifâ ettiler, çok fazla yıkamadılar.

%d bloggers like this: