İdrarı Yıkamak

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Rasûlâllâh Efendimiz (s.a.v) kazâ-yı hâcet için dışarıya çıktıklarında kendilerine su götürürdüm, onunla yıkanırlardı.” (Buhârî, Vudû’, 56)

Şerh:

Küçük tuvalet yaparken de oturarak dikkatli bir şekilde yapmak, üzerimize sıçratmamak ve sonunda suyla taharetlenmek gerekmektedir.

%d bloggers like this: