Abdest Üstüne Abdest, Her Namaz İçin Abdest

Bir gün Enes (r.a):

“‒Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) her namaz vaktinde abdest alırlardı.” demişti.

Tâbiînden Amr bin Âmir (r.a):

“‒Ya siz nasıl yapardınız?” diye sordu.

Enes (r.a):

“‒Bozulmadığı müddetçe bir abdest bize (birden fazla namaz için) yeterdi.” buyurdu. (Buhârî, Vudû’, 54; Tirmizî, Tahâret, 44/58, 60; Ebû Dâvûd, Tahâret, 66/171)

Şerh:

Kişinin abdesti bozulmadığı müddetçe aynı abdestle birden fazla namaz kılabilir. Efendimiz (s.a.v) bunun câiz olduğunu göstermek için bazen öyle yaptıkları olmuştur. Âlimler, bu hadisten hareketle:

“Büyük ve küçük abdest sıkıştırmadığı müddetçe, bir abdestle istediğin kadar namaz kılabilirsin, bu mekruh değildir” diye hükmetmişlerdir.

Ancak Allah Rasûlü (s.a.v), her namaz için abdest almayı daha çok sever ve umumiyetle böyle yaparlardı. Bu durumda her namaz için abdest tazelemek müstehaptır.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim abdestli olduğu hâlde yeniden abdest alırsa, Allah Teâlâ bu sebeple kendisine on hasene yazar.” (Tirmizî, Tahâret, 44/59; İbn-i Mâce, Tahâret, 73)

Abdest üstüne abdest, “Nûrun alâ nûr” yani nûr üstüne nurdur.

%d bloggers like this: