Uyku Abdesti Bozar

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz namaz kılarken uyuklarsa uykusu dağılıncaya kadar yatsın! Zira uyuklayarak namaz kılarsa istiğfâr edeyim derken belki kendine söver(beddua eder).” (Buhârî, Vudû’, 53)

***

Enes (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Biriniz namazda uyuklarsa (namazı seri bir şekilde tamamlayıp) ne okuduğunu bilinceye kadar uyusun!” (Buhârî, Vudû’, 53)

Şerh:

Efendimiz (s.a.v) namazda uyuklayan kişinin namazını seri bir şekilde tamamlayıp uyumasını emir buyuruyorlar.

Uyku, kendisi hades midir, yoksa hades mahalli midir? İki görüşü benimseyen âlimler de olmuştur. İmâm-ı Âzam’a göre, uykunun kendisi abdest bozmaz, ancak uyuyan kişinin kasları gevşediği için abdest bozucu bir hadesin meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. O hâlde uyuyan kimsenin abdesti bozulur. Ancak sağlam bir şekilde oturduğu hâlde, bir yere yaslanmadan uyuklayan kişinin abdesti bozulmaz.

%d bloggers like this: