Mestler Abdestli Olarak Giyilir

Muğîre bin Şu’be (r.a) şöyle buyurur:

“Bir seferde Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) ile birlikte idim. (Abdest aldıkları sırada) mestlerini çıkarmaya davrandım. Efendimiz (s.a.v):

«‒Dokunma, zira ben mestlerimi, ayaklarım tâhir (yâni abdestli) iken giydim» buyurdular ve mestleri üzerine meshettiler.” (Buhârî, Vudû’, 49)

Şerh:

Bu hâdise, Tebük seferinde vukû bulmuştur.

%d bloggers like this: