Rasûlullah (s.a.v) Ne Kadar Su İle Abdest Alırdı?

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir sâ’ ve nihayet beş müdd su ile gusleder, bir müdd suyla da abdest alırlardı.” (Buhârî, Vudû’, 47)

Şerh:

Müdd ve Sâ’ birer ölçü birimidir. Miktarları husûsunda farklı ifadeler mevcuttur.

1 müdd, 530 gr.dır.

1 sâʻ da bunun 4 katı, yani 2,120 litredir.

Buna göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yaklaşık 530 gr. su ile abdest alır, 2,120 veya 2,650 litre su ile de guslederlerdi.

Müdd, 832 gr., sâʻ 3,328 litredir, diyenler de vardır.

Şu hâlde abdest alınan suyun dört veya beş misliyle gusledilebilir.

Ancak insanların halleri ve şartları farklı farklı olduğundan, bütün bunlar mutlaka uyulması gereken değişmez miktarlar değildir. Nitekim Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ihtiyaca göre daha fazla su kullandığı da olmuştur. O halde israfa düşmeden o anki ihtiyaca göre su kullanabiliriz.

Akîl bin Ebî Tâlib (r.a), Peygamber Efendimiz’in:

“Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa’ su yeterlidir» buyurduklarını rivâyet etmişti.

Orada bulunan bir zat:

“–Bu kadar su bize yetmez” dedi.

Bunun üzerine Akîl (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi:

“–Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha gür olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)

 

Abdest Alırken İsraftan Sakınmak

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashâb-ı kirâmdan Hz. Sa’d’ın yanına uğramışlardı. Sa’d (r.a) namaz için abdest alıyor, suyu bolca kullanıyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v):

“–Bu israf da ne?” buyurdular.

Sa’d (r.a) hayretle:

“–Abdestte de israf olur mu?” diye sordu.

Allah Rasûlü (s.a.v) şu cevabı verdiler:

“–Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile!” (İbn-i Mace, Tahâret, 48; Ahmed, II, 221)

%d bloggers like this: