Abdest ve Gusül’de Kullanılan Malzemeler

Bir gün Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurdu:

“‒Bir defasında namaz vakti girmişti. Mescid’e yakın olanlar evlerine abdest almaya gittiler. (Abdesti olmayan) bir takım insanlar da Efendimiz (s.a.v)’in yanında kaldılar. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e içinde pek az su bulunan bir taş tekne getirdiler. Bu tekne, Efendimiz’in, içinde avucunu genişçe açamayacağı kadar küçük idi. Oradakilerin hepsi o teknedeki sudan abdest aldılar.”

Enes (r.a) bunu nakledince kendisine:

“‒Kaç kişiydiniz?” diye soruldu. O da:

“‒Seksen, belki de daha ziyâde idik.” cevabını verdi. (Buhârî, Vudû’, 45)

***

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Nebiyy-i Muhterem (s.a.v)’in (hastalığı) ağırlaşıp da ağrısı şiddetlendiğinde benim evimde bakılmak üzere hanımlarından izin istediler. Onlar da izin verdiler. (Ondan sonra) Nebiyy-i Ekrem (s.a.v), bir tarafında Abbâs (r.a), diğer tarafında da bir zât olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktılar…

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) evime girip de ağrısı şiddetlenince:

«‒Üzerime, bağları çözülmedik yedi kırba su dökün! (Böylelikle) vücûdumda biraz hafiflik bulup belki insanların yanına çıkar, onlara tavsiyelerde bulunabilirim.» buyurdular.

Bunun üzerine Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v), zevcesi Hafsa’ya âit bir leğen içine oturtuldular. Sonra o kırbaların suyunu üzerlerine dökmeye başladık. Nihâyet: «Tamam yeterli!» diye işaret buyurdular. Ondan sonra insanların yanına çıktılar. (Buhârî, Vudû’, 45)

Şerh:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) böylesine bir beden zaafiyeti hâlinde bile Hâne-i Saâdet’lerinden Mescid’e çıkıp namaz kıldırdılar. Hutbe îrâd ederek muhtelif tavsiye ve nasihatlerde bulundular. Böylece, uhdelerinde bulunan şerefli tebliğ vazifesini en güzel şekilde îfâ ettiler.

Efendimiz (s.a.v)’in, kırbaların yedi tane olmasını ve bir rivayete göre yedi farklı kuyudan getirilmesini istemeleri, bu sayı ile teberrük için olabilir. Zira 7 sayısı, şeriat ve ilk yaratılışla alâkalı pek çok meselede bahsi geçen bir rakamdır.

***

Enes bin Mâlik (r.a)’den şöyle nakledilir:

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) bir defasında bir kap su istediler. İçinde biraz su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kap getirildi. Parmaklarını içine koydular. Ben artık mübarek parmakları arasından suyun kaynadığını seyre daldım. O sudan abdest alanların sayısını yetmiş ile seksen arasında tahmin ettim.” (Buhârî, Vudû’, 46)

Şerh:

Asr-ı Saâdet’te abdest ve gusül için leğen, tekne, tas, maşrapa, güğüm, kova gibi malzemeler kullanılmıştır.

%d bloggers like this: