Erkek ve Kadın Abdesthânelerini Ayırmak

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullah (s.a.v) zamanında (Hicâb Âyetleri nâzil olmadan evvel) erkeklerle kadınlar birlikte (bir kap içinden) abdest alırlardı.” (Buhârî, Vudû’, 43)

Şerh:

Hicâb, yani örtünmeyi, tesettürü, erkeklerle kadınların mahremiyete dikkat etmelerini emreden âyet-i kerimeler nâzil olduktan sonra erkek ile birlikte abdest almanın cevâzı, yalnız eşler ve mahrem olan yakın akrabalara mahsus kalmıştır.

İslâm’ın hükümleri tedricen, kademe kademe inmiştir. Bu hükümlerden daima en sonuncuya itibar edilir. Nitekim ilk zamanlar kadınlarla erkekler Mescid’in kapılarını da ortak kullanıyorlardı. Daha sonra Efendimiz (s.a.v) kadınların kapısını ayırdılar.

Nâfî’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v) Mescid’in bir kapısı hakkında:

“Bu kapıyı kadınlara ayırsak!” buyurmuşlardı. İbn-i Ömer (r.a), ölünceye kadar bir daha o kapıdan hiç girmedi. (Ebû Dâvûd, Salât, 53/571)

%d bloggers like this: