İnsanların Abdestinden Artan Suyu Kullanmak

Ebû Cuhayfe (r.a) şöyle buyurur:

“(Bir seferde) Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), öğlenin sıcak zamanında yanımıza çıktılar. Kendilerine abdest suyu getirildi. Abdest aldılar. İnsanlar, abdest suyunun artanını alıp (teberrüken) vücudlarına (üstlerine başlarına) sürmeye başladılar. Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) önlerinde bir harbe olduğu halde Öğle’yi ve İkindi’yi ikişer rekât kıldırdılar.” (Buhârî, Vudû’, 40)

Şerh:

Rivâyete nazaran bu hâdise, Mekke’ye olan seferlerin birinde cereyân etmiştir. Minâ ile Mekke arasında bulunan Ebtah mevkiinde kurulmuş kırmızı bir çadır içinde imişler. Allah Rasûlü (s.a.v) işte o çadırdan dışarı çıkarak namaz kıldırmışlar. Kılınan namazların da Yolcu Namazı (Salât-ı Müsâfir) olduğu zâten anlaşılıyor.

Cerîr bin Abdullah (r.a), âilesine, misvağını yumuşatmak için koyduğu su ile abdest alabileceklerini söylerdi.[1]

Ashâb-ı kirâm Peygamber Efendimiz’in abdest suyu ile teberrük ederlerdi. Allah Rasûlü (s.a.v) abdest alırken, ashâb-ı kirâm, O’nun abdest suyundan alabilmek için birbirleriyle yarışırlar, neredeyse birbirlerini ezecek gibi olurlardı. (Buhârî, Vudû’, 40)

***

Sâib bin Yezîd (r.a) şöyle buyurur:

“(Çocukluğumda) teyzem beni Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’in yanına götürüp:

«‒Yâ Rasûlâllâh, benim şu hemşîre-zâdemin ayağından ıztırâbı var.» dedi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) mübarek elleriyle başımı sığayıp bana bereket duâsında bulundular. Sonra abdest aldılar. Abdest suyundan içtim. Sonra kalkıp arka tarafına dolandım ve iki omuzu arasında gerdek çadırının koca düğmeleri (yahut keklik yumurtası) gibi Peygamberlik Mührü’nü (Hâtem-i Nübüvvet’i) gördüm.” (Buhârî, Vudû’, 40)

Şerh:

İmâm Buhârî (r.a), abdestte kullanılan suyun (Mâ-i Müsta’mel) necis olmadığı görüşündedir.

İmâm-ı A’zam ise abdest almada kullanılmış suyun temiz ama temizleyici olmadığı görüşündedir. Yani abdest alırken uzuvların üzerinde kalan ve elbiseye dokunan su temizdir ama bu uzuvların üzerinden akan su alınıp tekrar abdest, gusül gibi mânevî bir temizlikte kullanılamaz.


[1] Buhârî, Vudû’, 40; İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, I, 158/1817; Beyhakî, Kübrâ, I, 386.

%d bloggers like this: