Abdest Alırken Başın Tamamını Meshetmek

Bir kişi Abdullah bin Zeyd (r.a)’e gelip:

“‒Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in nasıl abdest aldıklarını bana gösterebilir misin?” diye sordu.

O da “Evet” deyip bir miktar su istedi. Ellerine su döktükten sonra iki kere yıkadı. Sonra üçer defa ağzını çalkalayıp burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra ellerini dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı. Sonra iki eliyle (bütün) başını mesh edip her iki elini ileri geri götürdü. Yani başının ön tarafından başlayıp ellerini arkasına kadar götürdü. Oradan da tekrar başladığı yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı. (Buhârî, Vudû’, 38)

Şerh:

Hanefî mezhebine göre başın dörtte birini meshetmek kâfidir. Ama burada târif edildiği gibi yapmak en faziletli mesh şeklidir.

%d bloggers like this: