Abdest Alana Yardımcı Olmak

Muğîre bin Şu’be (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz ile birlikte bir seferde bulunmuş. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir ara kazâ-yı hâcet için gitmişler. Abdest aldıkları zaman suyunu Muğîre (r.a) dökmeye başlamış. (İşte bu abdestte) Efendimiz (s.a.v) yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile mestleri üzerine mesh buyurmuşlar. (Buhârî, Vudû’, 35)

Şerh:

Bu sefer Tebük seferi idi. Mestler üzerine meshetmenin mensuh olmadığı bu rivayetle de sâbittir. Zira Tebük seferi Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in en son gazvesidir.

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v), umumiyetle iki hususta işlerini hiç kimseye tevdî etmezlerdi. Bunlar, gece namaza kalktıklarında abdest sularını dökmek ve sadaka isteyene sadaka vermekti. Sadakayı fakire bizzat kendi elleriyle verirlerdi. (İbn-i Sa’d, I, 369; İbn-i Ebî Şeybe, I, 178)

Abdullâh bin Abbâs (r.a) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v) ne abdest sularını ne de verecekleri sadakayı kimseye yük etmezlerdi. Abdest sularını hazırlar, sadakalarını bizzat verirlerdi. (İbn-i Mâce, Tahâret, 30)

Fahr-i Kâinât Efendimiz’in hassâsiyetleri böyle idi, ancak abdest alırken ihtiyaç hâlinde, birinden yardım almak veya abdest alan birine yardımcı olmak da câizdir.

%d bloggers like this: