Önden ve Arkadan Çıkan Şeyler Abdesti Bozar

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

“Bir kul, mescidde namazı beklediği müddetçe hep namazdadır. Meğerki kendisinden hades vâkı’ ola!” (Buhârî, Vudû’, 34)

Şerh:

Hades, abdesti bozan hallere denir. İnsan güzelce abdest alıp câmiye doğru yöneldiği andan îtibâren namaz kılıyormuş gibi sevap almaya başlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v) mü’minlerin namaza yetişmek için koşmasını hoş görmemiş, vakarla yürümelerini tavsiye etmişlerdir. Bir mü’min, câmide namazı beklerken ve namazdan sonra yerinde oturup dua ve tefekkürle meşgul olurken de namazda sayılır. Ancak abdesti bozulduğunda, namazdaymış gibi sevap alma hâli sona ermiş olur.

Saç kestirmek veya tırnak kesmekle abdest bozulmaz.

%d bloggers like this: