Abdest ve Gusülde Sağdan Başlamak

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v) ayakkabı giyerken, saçını sakalını tararken, abdest alırken ve bütün işlerinde her zaman sağdan başlamayı severlerdi. (Buhârî, Vudû’, 31)

Şerh:

Ümmü Atıyye (r.a)’nın rivâyet ettiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona ve beraberindeki kadınlara, kızının cenâzesini yıkarken:

“‒Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest uzuvlarından başlayınız!” buyurmuşlardır. (Buhârî, Vudû’, 31)

Allah Rasûlü (s.a.v) giyinmek, mescide girmek, süslenmek, başını tıraş etmek gibi değerli işlerde hep sağdan başlarlardı. Burun temizlemek, tuvalete girmek, istincâ (tahâretlenmek), mescidden çıkmak gibi kerih görülen hususlarda ise soldan başlarlardı.

İnsan, bulunduğu yerden daha hayırlı bir yere giriyorsa sağ ayağıyla, daha kötü bir yere giriyorsa sol ayağıyla girmelidir.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) tefe’ülü (hayır ummayı) severler, uğursuzluğu kabul etmezlerdi. Kur’ân-ı Kerîm’de Cennet ehlinin Ashâb-ı Yemîn: Sağ ehli olduğu ifâde buyrulduğu için Efendimiz (s.a.v) de onlardan olma arzusuyla, bir mânî olmadıkça, dünyadaki işlerinde de imkân nisbetinde hep sağı tercih ederlerdi.

%d bloggers like this: