Abdest Alırken Burnu İyice Temizlemek

Ebû Hüreyre (r.a), Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiştir:

“Her kim abdest alırsa burnunu iyice temizlesin! Her kim (istincâ için) taş kullanırsa adedini tek yapsın (yâni duruma göre üç, beş, yedi taş kullansın)!” (Buhârî, Vudû, 25)

***

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İçinizden biri abdest alacağı zaman burnuna su alsın, sonra o suyu nefesiyle kuvvetlice geri çıkararak burnunu güzelce temizlesin! Her kim (istincâ için) taş kullanırsa adedini tek yapsın! (Duruma göre üç, beş, yedi taş kullansın!) İçinizden biri uykudan uyandığında, elini abdest suyunun içine sokmadan evvel iyice yıkasın! Zira hiç biriniz (uyku esnâsında) eli vücûdunun neresine değmiştir bilemez.” (Buhârî, Vudû, 26)

Şerh:

Burnu temizlerken suyu genze kadar iyice çekip sonra da sol el ile güzelce temizlemek îcâb eder. Burnu sol el ile temizlemek müstehaptır. Bilhassa uykudan uyanınca burnu güzelce temizlemek, sıhhat açısından çok mühimdir.

Kişi kırlarda tuvalet yaptığında su bulamayıp taşla silinmek mecburiyetinde kalabilir. Böyle bir durumda kullanılacak taşın üç, beş, yedi gibi tek sayıda olması tavsiye edilmektedir.

%d bloggers like this: