Tahârette Sağ El Kullanılmaz

Ebû Katâde (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

«İçinizden biri, bir şey içtiğinde kabın içine nefes vermesin, helâya gittiğinde tenâsül uzvuna sağ eliyle dokunmasın ve sağ eliyle de silinmesin (yâni istincâ etmesin, tahâretlenmesin)!».” (Buhârî, Vudû, 18)

Şerh:

Su içerken nefeslenmek isteyen kişi, bardağı ağzından uzaklaştırıp öyle nefeslenir. Sünnet olan budur. Bu sünnet-i seniyye; temizlik, nezâket, ve zerâfetin zirvesini teşkil etmektedir. Bu edep, insanın hem kendisine, hem de etrafındakilere hürmetinin bir ifâdesidir. Zira insan bardağa teneffüs ettiğinde, ağzından tükürük parçalarının suya fırlama ihtimâli olduğundan, hem kendisi, hem de yanındaki insanlar bu durumdan tiksinebilirler. Bunun yanında, ağızdan çıkan kirli hava da suyu kirletir.

Sağ el, güzel ve temiz işlerde kullanılır. Sol el de burun temizleme ve tahârette kullanılır. Bu işleri sağ eliyle yapan bir kimsenin, yemek esnâsında daha evvel yaptığı işleri hatırlayarak tiksinmesi veya kötü koku duyması muhtemeldir.

İslâm dîni, temizlik ve nezâket üzerine muhteşem bir medeniyet inşâ etmiştir. Müslümanların bu sünnet-i seniyyeleri ve âdâbı güzelce öğrenip kendilerinden sonraki nesillere aktarması boyunlarının borcudur.

%d bloggers like this: