Helâya Girerken Okunacak Dua

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurur:

“Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v), helâya girmek istedikleri zaman:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

«İlâhî, hubs’tan ve habâis’ten sana sığınırım!» diye dua buyururlardı.” (Buhârî, Vudû’, 9)

Şerh:

Bu dua, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in “Cevâmiu’l-kelim: az lafızla çok mânâ ifâde eden” sözlerinden biridir. Buradaki iki kelime birçok mânâlara geliyor: Hubus, şeytânların erkekleri; habâis de dişileridir, demişlerdir. Aynı şekilde habâis, mutlak olarak şeytânlar, mâsiyetler, kötülenmiş fiiller ve alçakça huylar; hubus da küfür, fücûr, isyan ve mutlak olarak şer mânâlarına gelir. İbnü’l-A’râbî hubus’u mekruh, yânî is­tenilmeyen şey diye tefsîr ettikten sonra, bu mânâyı tafsîl ederek, mekruh işle­rin nevilerine göre başka başka tâbîrler ile beyân edildiğini ve meselâ habîs kelâma şetm, habîs dîne küfr, habîs yemeğe haram, habîs içeceğe dârr denildiğini söylüyor. İşte hubus ile habâis’ten sakınmak, bu saydığımız şeylerin hepsin­den sakınmak demektir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 134)

Tuvalete girerken bu duayı okumayan insanlar, şeytanların ve cinlerin zararından emin olamazlar. Çünkü onlar pis yerleri sever, çoğunlukla oralarda bulunurlar. Tuvalet esnâsında insanın edep yerlerini görürler. Bu sebeple dikkat edip her girişte bu duayı okumak gerekir. Dua okunduğunda bunlar insana yaklaşamaz ve onu göremez.

%d bloggers like this: